Kezdőlap
A székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola Hargita megye egyik legnagyobb szakképző intézménye. Iskolánk profilja a textil-, fodrászat, elektronika, sport, fa- és építőiparhoz kapcsolódik. Az ipar egyre nagyobb igényeit próbáljuk kielégíteni jól képzett, szakközépiskolát végzett szakemberekkel: szakmunkásokkal és technikusokkal.
Iskol�nk mai nev�t 1993-ban vette fel. C�lunk �ltal�nos m�velts�g�, az eur�pai elv�r�soknak megfelel� szakmai tud�ssal �s k�pes�t�ssel felruh�zott fiatalokat nevelni, ugyanis a mai t�rsadalomban �s az �lland�an fejl�d� gazdas�gban csak a j�l k�pzett, az �j technol�gi�kat is haszn�lni tud� fiatalok fognak �rv�nyes�lni.
A tanul�k a megyei �s orsz�gos szakmai versenyekr�l mindig j� eredm�nyekkel d�jazottan t�rnek haza. A B�nyai J�nos M�szaki Szakk�z�piskola a szakmai k�pz�sek szervez�s�vel, korszer� tananyagainak, m�dszereinek k�sz�nhet�en a t�rs�g fejleszt�s�hez is hozz�j�rul.
Szeretn�nk el�rni, hogy a szakk�pz�s ism�t visszakapja az �t megillet� t�rsadalmi �s anyagi megbecs�l�st. Hissz�k, hogy �rt�ket csak min�s�gi munk�val lehet teremteni, �s az orsz�gnak nagy sz�ks�ge van j� szakemberekre. A mi iskol�nk olyan szakembereket k�pez, akik nem csak k�pletesen, de a val�s�gban is �p�tenek, alkotnak. Szeretn�nk el�rni, hogy iskol�nk neve egyet jelentsen a megb�zhat�, ig�nyes szakembereket k�pz� iskol�val, s hogy az itt v�gzettek b�szk�n mondhass�k: a B�nyaiba j�rtam. Eredm�nyes munk�nk nyom�n tanul�ink sikeresen kezdhetik meg szakmai p�lyafut�sukat a munkaer�piacon, vagy tanulhatnak tov�bb egyetemen, f�iskol�n, illetve iskol�nkban is, tud�suk tov�bbfejleszt�s��rt.